Zpětný odkup investičních slitků a mincí ze zlata a stříbra

Zpětný odkup investičních slitků a mincí ze zlata a stříbra

Zpětný odkup - Maxmetal Zpětný výkup probíhá v režimu tzv. „komise“. To znamená, že investiční zlato a stříbro (dále jen zboží), které chce zákazník prodat, osobně předá nebo pošle cennou poštou na adresu společnosti MAXMETAL s.r.o.. Poté proběhne kontrola obvyklým způsobem. U zboží nad hodnotu 30 000 Kč doporučujeme dohodnout si předem osobní schůzku.

Během kontroly je prováděno určení zboží, kontrola ryzosti a stavu zboží. Předložené zboží musí splňovat předepsané parametry a musí být ve stavu schopném dalšího prodeje. Chybějící nebo poškozený certifikát, (pokud byl k danému zboží vydán), poškození originálního balení apod. může vést ke snížení výkupní ceny.

Kontrola ryzosti se provádí laboratorně nedestruktivním způsobem. Předložením zboží ke kontrole nevzniká nárok na provedení výkupu. Pokud je zboží v pořádku, je přijato do režimu „komise“, tak bude mezi Prodávajícím a Kupujícím sepsána kupní smlouva. Doba „komise“ je stanovena na dobu 7 pracovních dnů, po kterou bude zboží uloženo v bezpečnostní schránce společnosti MAXMETAL s.r.o..

Cena zboží určenému k zpětnému odkupu se určuje na základě aktuálně platné výkupní ceny společnosti Maxmetal, vydané příslušný den při příjmu zboží a sepsání kupní smlouvy.

Zpětný odkup - Maxmetal

Pokud se obě strany dohodnou na jiné ceně, tak tato bude sepsána v kupní smlouvě a je závazná pro daný obchodní případ.

Společnost MAXMETAL s.r.o. si vyhrazuje právo vykupovat za uvedených podmínek pouze investiční zlato a stříbro, které bylo naší společnosti v minulosti prodáno.

Toto se prokazuje číslovaným certifi kátem (pokud je výrobcem k příslušnému druhu zboží vydán). Tím garantujeme našim zákazníkům jistotu v otázce původu zlata. U ostatního zboží se původ prokazuje originálem faktury.

Po uplynutí doby, viz výše v textu, proběhne platba na účet Prodávajícího nebo osobní předání v sídle společnosti MAXMETAL s.r.o. podle toho, jak je předem dohodnuto v kupní smlouvě. K výplatě v hotovosti bude Prodávající vyzván telefonicky nebo e-mailem a budou oznámeny podrobnosti výplaty.

Pokud chcete peníze poslat na účet, nezapomeňte uvést všechny údaje potřebné k této transakci při prodeji. Termín připsání platby na Váš účet je však obvykle o 2-3 dny později, dle Vaší cílové banky.

U ostatního zboží, které nebylo původně nakoupeno u společnosti MAXMETAL s.r.o. a splňuje podmínky „good delivery“, bude cena dohodnuta individuálně po vzájemné dohodě obou stran.

Co nevykupujeme, jsou zlaté šperky, zlomky a zlato s ryzostí menší než 900 tisícin. Zpětný odkup - Maxmetal

Společnost MAXMETAL s.r.o. si vyhrazuje právo v případech prudkého poklesu ceny investičního zlata a stříbra nebo v případě nenadálého poklesu kurzu CZK/EUR sjednat se zákazníkem delší dobu „komisního“ prodeje, popřípadě navrhnout novou výkupní cenu.

Tato doba je pro tyto případy zpravidla do 30 dnů od předání zboří zákazníkem nebo je jinak individuálně dohodnuta a odsouhlasena oběma stranami v dodatku kupní smlouvy.

 

..

  2010 © MAXMETAL s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Kontaktní údaje:
Email: maxmetal@maxmetal.cz,
Tel: +420 581 696 659
IČ: 28595599
DIČ: CZ28595599
 
 

Maxmetal s.r.o.

Investiční zlato a stříbro v Praze a na Moravě

Otevírací doba:
PO - PA: 8-16

telefon:: 604 821 006