Výhodný nákup zlata

Není již pozdě na nákup zlata?

Během posledního desetiletí se cena za nákup zlata vyšplhala z původních 279 dolarů za trojskou unci zlata (průměrná cena za nákup zlata v roce 2000) na téměř pětinásobek. V dnešních dnech se trojská unce obchoduje za necelých 1400 dolarů a lze očekávat, že toto není hodnota finální. Dlouhodobě trvalý růst ceny zlata může vyvolávat u potenciálních investorů domněnky, že vhodná chvíle pro jeho nákup je již promeškána, stejně jako obavy ze zastavení či dokonce propadu jeho ceny v blízké budoucnosti. Například i v roce 2006 mohli nově příchozí obchodníci váhat, zda vstoupit na trh se zlatem či nikoliv, jelikož s jistotou nevěděli, jaký bude jeho další cenový vývoj. I tehdy mohli argumentovat tím, že do té doby markantně pozitivní vývoj musí co nevidět dosáhnout svého vrcholu, když oproti roku 2000 dosáhla průměrná roční cena více jak svého dvojnásobku (z původních 279,11 dolarů na 603,46 dolarů). A přesto cena zlata rostla a roste i nadále. A stejné rozhodování je typické i pro dnešní potencionální investory, když oproti roku 2006 je cena taktéž více jak dvojnásobná a budoucí vývoj rovněž není znám. Jakkoliv není možné tvořit predikce se stoprocentní jistotou, lze pro případ zlata podobné obavy zmírnit relevantními skutečnostmi.

img

Oblíbenost zlata úzce souvisí s jeho důvěryhodností. Samotný fakt trvalejšího cenového růstu je důkazem, že investoři této komoditě dlouhodobě věří. Cena zlata na rozdíl od jiných aktiv, nejenže v dobách soudobé finanční krize nezaznamenala propad, ale naopak trvale rostla. I tento jev může být přesvědčivým argumentem nejen pro stávající, ale i nově příchozí investory, kteří pak zvýšením poptávky tlačí na růst jeho ceny. Rostoucí trend si cena zlata udržuje i v dnešních dnech a stejný obrázek je očekáván i pro následující měsíce.

S oblíbeností zlata souvisí i fakt, že pro investory neexistuje mnoho jiných alternativních investičních příležitostí se srovnatelným zhodnocením a jistotou. Napomáhá tomu i soudobá situace finančního sektoru, která činí ze zlata ještě přitažlivější obchodní artikl.

Úrokové sazby na mezibankovních trzích jsou klíčové pro nastavení úročení vkladů a úvěrů komerčními bankami. Jejich snižování během posledních tří let neslibuje nic jiného, než snižování zhodnocení svěřených finančních prostředků ve formě vkladů. Asi nelze předpokládat, že banka jako „racionální businessman“ bude platit za finanční zdroje střadatelů vyšší cenu, než za kterou si může půjčit od centrální banky či jiných komerčních bank. Nízké úrokové sazby na straně úvěrů mohou být rovněž „zlatým trumfem“. Investoři, kteří aktuálně nedisponují přílišnou likviditou pro nákupy zlata, si mohou tyto prostředky vypůjčit za výrazně nižší cenu ve srovnání s výnosností, jakou jim zlato nabízí.

Pro jakýkoliv budoucí vývoj jsou důležitá očekávání investorů, která mají sebe naplňující charakter. Jsou-li v souvislosti s nějakým blíže nespecifikovaným aktivem negativně naladěná, odrazí se tento pesimismus ve vývoji ceny, jež je výsledkem aktuálního zájmu, či v tomto případě nezájmu obchodníků o toto aktivum. A výraznou roli ve formování očekávání hrají i média. Lze jednoduše vysledovat úzkou provázanost mezi zveřejněním obchodních výsledků a cenou aktiva. Jednoduše řečeno tím, že je o zlato zájem, se i jeho obchodovatelná cena vyvíjí pozitivně. A pokud jsou v médiích publikovány pozitivní zprávy,  nelze očekávat nic jiného než pozitivní cenový vývoj. Např. prohlášení americké investiční banky Goldman Sachs ze dne 12.10.2010, ve kterém odhaduje během dalších dvanácti měsíců  cenu zlata na 1650 dolarů za trojskou unci.

Je tedy pozdě na nákup zlata? Dojde-li k naplnění predikovaného cíle 1650 dolarů za trojskou unci, pak zcela jistě není, ba právě naopak. I kdyby nebylo dosaženo této částky, je velice pravděpodobné, že si cena zlata v dalších měsících rostoucí trend udrží a poroste-li takovým tempem jako doposud, nabízí zajímavé zhodnocení vložených prostředků.

Nákup zlata lze uskutečnít v podobě nákupu zlatých mincí nebo zlatých slitků. Zda může být výhodnější nakoupit zlaté mince nebo zlaté slitky se dozvíte např. v následujícím článku: Investiční zlato - jaké nakoupit investiční zlato.

 

 

..

  2010 © MAXMETAL s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Kontaktní údaje:
Email: maxmetal@maxmetal.cz,
Tel: +420 581 696 659
IČ: 28595599
DIČ: CZ28595599
 
 

Maxmetal s.r.o.

Investiční zlato a stříbro v Praze a na Moravě

Otevírací doba:
PO - PA: 8-16

telefon:: 604 821 006