Poučení z historie

Je tomu již dlouho, kdy se odehrává děj tohoto příběhu. Neexistovalo ještě centrální bankovnictví a spíše než o emisi bankovek se v novodobé terminologii jedná o emisi státovek.

Na podzim roku 1715 přijíždí do Paříže na pozvání tehdejšího regenta Filipa Orleánského syn skotského zlatníka a bankéře John Law. V té době krátce zesnulý král Ludvík XIV. zanechal díky účasti ve válce o dědictví španělské zemi v téměř 3 miliardových dluzích1. Různá úsporná opatření se míjela účinkem, vybrané daňové příjmy více jak z poloviny připadaly pouze na úroky z dluhů.

John Law, muž s pověstí hráče, spekulanta a aktéra mnoha ložnicových epizod, byl pověřen založením Banque Générale (založena 5. května 1716). Banka vydávala vlastní obchodovatelné akcie, které byly splatné i státními dluhopisy, a vlastní bankovky, které dle státního nařízení sloužily jako výhradní platidlo v případě daní a poplatků. Hodnota akcií banky rostla, bankovky u obyvatelstva nabývaly na důvěře, stejně jako osoba Johna Lawa.

Ten potvrzuje svou hráčskou pověst, když se po optimistických očekávání bohatých nalezišť drahých kovů v severní Americe v oblasti Louisiany a Mississippi, rozhodl založit akciovou společnost, známou též jako Mississippskou společnost a pro níž získal výhradní monopol, co se obchodu týče. Jeho osoba tak měla pod kontrolu ražbu a oběh mincí, emisi papírových bankovek, výběr daní a teď i mezinárodní obchod s „Novým světem“. Hodnota základního kapitálu jeho společnosti korespondovala s příznivými očekáváními tučných zisků a byla výrazně vyšší, než u vlastní Banque Générale. Law rozhodl o možném odkupu těchto akcií veřejností, avšak pouze za papírové peníze, které vydávala jeho banka. Aby vyvrátil veškeré obavy o důvěryhodnosti v jeho společnost i osobu, byly francouzským přistěhovalcům rozdělovány na americké půdě pozemky a poskytovány půjčky.

Optimistická očekávání bohatých zlatých nalezišť se však nepotvrdila, hodnota akcií společnosti povážlivě klesala a vývoj státního dluhu nezaznamenal výraznější pozitivní obrat. Za podpory Filipa Orleánského byla Banque Générale přejmenována na Banque Royale a jejím jediným akcionářem se stal stát. Banka tak získala výhradní pravomoc v oblasti emise státních bankovek. V domnění, že nezáleží na množství peněz v oběhu2, nýbrž na jejich oběhové rychlosti, začíná Law ve velkém tisknout ničím nekryté bankovky, za něž skupuje významné podíly v jiných společnostech3. Kromě severní Ameriky tak získává výsadní právo na obchodování s Indií, Čínou a dalšími destinacemi. A tato fakta se odrazila i ve vývoji cen akcii jeho společnosti, které z původních 500 livrů za akcii vystoupaly až na 18.000 livrů (dokonce se uvádí až 20.000 livrů),podpořeny touhou všech, bez ohledu na společenské postavení, kteří je chtěli díky slibovaným úctyhodným ziskům vlastnit.

Postupně však někteří majitelé akcií začali s jejich prodejem, včetně zbavování se papírových peněz. Nakupujíc za ně zlato, stříbro, mince, šperky a vše další, co mělo prokazatelnou hodnotu, odváželi tyto cennosti do zahraničí, zejména do Holandska, Belgie a Anglie. Law ve snaze zabránit podobným machinacím, prosadil u regenta úplný zákaz obdobných nákupů, včetně používání kovových mincí. Pro platby byly nadále určeny jen papírové peníze. Přes veškeré snahy se ceny akcií propadaly až na samé dno, Lawova společnost i banka (Banque Royale) se zhroutily. John Law byl Filipem Orleánským odvolán a ten uprchl před rozlíceným davem ze země.

Když byla Banque Royale znovu v letě roku 1720 otevřena, mohli lidé získat zpět plnohodnotné kovové mince výměnou za papírové bankovky, které však díky silnému znehodnocení byly téměř bezcenné. A tak výrazným pozitivním přínosem experimentu „skotského milovníka hazardu a hráče“ bylo, že se státní dluh snížil téměř o miliardu stříbrných livrů.

Redakce Maxmetal s.r.o.


1 Vyčísleno v tehdejších stříbrných mincích – v livrech.
2 Uvažuje, že v chudé společnosti obíhají peníze pomalu a v bohaté rychle. Má-li společnost zbohatnout, je potřeba zrychlit oběh peněz formou emise oběživa, bez ohledu na jeho krytí.
3 Jako například původní Východoindická společnost či Čínská společnost.

 

..

  2010 © MAXMETAL s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Kontaktní údaje:
Email: maxmetal@maxmetal.cz,
Tel: +420 581 696 659
IČ: 28595599
DIČ: CZ28595599
 
 

Maxmetal s.r.o.

Investiční zlato a stříbro v Praze a na Moravě

Otevírací doba:
PO - PA: 8-16

telefon:: 604 821 006