Návrat k novému zlatému standardu

V současných dobách je zlato stále žádaným artiklem. Jeho popularita se odráží v ceně, která od roku 2005 vykazuje zřetelně rostoucí trend. Navíc dle aktuálních predikcí má tento vývoj i nadále pokračovat díky neutichajícímu zájmu ze strany nakupujících. To, že zlato je zajímavým obchodním artiklem, dokumentuje i fakt, že se ve vývoji jeho ceny neodrazila ani tzv. finanční krize z roku 2007, na rozdíl od cen ostatních aktiv a zejména některých cenných papírů, které zaznamenávaly markantní cenové pády.

Co může být v pozadí neutichajícího zájmu nakupujících? Faktem je, že cenový vývoj minulých let a optimistická očekávání vývoje budoucího nasvědčují tomu, že patrně není příliš mnoho alternativ, které by nabízely obdobný nebo větší výnos při dané míře rizika.

Je však jediným motivem pro držbu zlata jeho zvyšující se cena a výnosnost?

1. historie a tradice

Zlato bylo vždy spojeno s pokladem a bohatstvím. Jakkoliv plnohodnotné peníze byly současně i pokladem a solidně garantovaly hodnotu bohatství1, soudobé „dluhově kryté peníze“ tuto vlastnost díky jejich menší emisní náročnosti ztrácejí. Tím, že dnešní papírové peníze nejsou ani zlatem kryté 2, evolučně došlo k oddělení peněz od pokladu. Na druhou stranu je tento fakt znám více jak třicet let a i když se patrně jedná o jeden z možných investičních incentivů, obtížně jím lze vysvětlit dění na trhu zlata v posledních letech, odrážející se v cenových rekordech u této komodity.

2. kumulující se dluhy a obava z inflace

Dlouhodobé deficity veřejných financí vyspělých ekonomik, jejich narůstající zadlužení, ústíci až v „záchranná opatření“ Řecka či navyšování dluhového stropu v případě USA, se bezesporu odráží v cenovém vývoji zlata. Investoří si patrně uvědomují možné hrozící nebezpečí, související se stále více problematickým splácením dluhů, umocněné navíc rostoucím zadlužováním domácností a nesystematickými státními zásahy. Vize do budoucna není v tomto ohledu příliš optimistická. Stále více vyspělých ekonomik se dostává do obtíží (Španělsko, Portugalsko, Itálie), nalezení mechanismu konsolidace dluhů je v nedohlednu a stále obtížnější, uvažíme-li navíc omezování výrob v domácích destinacích a jejich orientaci na dálný východ a s tím související odlivy investic, technologií, know how a tedy i hrozící ztrátu konkurenceschopnosti. Zlato pak plní funkci jakéhosi garanta či uchovatele hodnoty.

3. hledaní měřítka hodnoty.

Je možné, že impulsem soudobé „zlaté horečky“ může být i obava z inflací souvisejícího zamlžování cenových informací v budoucnu. A tak možná i dnešní investoři považují zlato za měřítko hodnot v čase, stejně jako na počátku devatenáctého století David Ricardo3 uvažujíc, že hodnota zlata je vzhledem k jeho omezené těžbě stálá, a proto může plnit funkci invariatního měřitka hodnoty.

Je tedy soudobé dění na trhu zlata návratem ke zlatému strandardu?

Autor:
Ing. Michal Mirvald, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická, Praha.


1 Historicky jsou známy případy „pančování“ při ražbě zlatých mincí.
2 Ke zrušení zlatého krytí došlo definitivně v roce 1971 u amerického dolaru jako poslední měny.
3 Ricardo zároveň identifikuje spojitost mezi znehodnodcením anglické libry a cenou zlata ve svém spisu z roku 1810 „Vysoká cena zlata – důkaz znehodnocení anglické libry“.

Ricardo try to identify relation between depreciation of pounds and the gold price in his work The High Price of Bullion (, a Proof of the Depreciation of Bank Notes), published in 1811.

 

..

  2010 © MAXMETAL s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Kontaktní údaje:
Email: maxmetal@maxmetal.cz,
Tel: +420 581 696 659
IČ: 28595599
DIČ: CZ28595599
 
 

Maxmetal s.r.o.

Investiční zlato a stříbro v Praze a na Moravě

Otevírací doba:
PO - PA: 8-16

telefon:: 604 821 006