Klasické investiční zlaté mince

Mezi nejznámější a celosvětově nejrozšířenější investiční zlaté mince patří tzv. „klasické“ investiční zlaté mince: img

S ryzostí 24 karátů (ryzost 999,9/1000 Au)

S ryzostí 22 karátů (ryzost 916,66/1000 Au)

První investiční zlatá mince (Krugerrand) se objevila v roce 1967, o tři roky pozdějí začala masová produkce Krugerrandu ve velkých počtech kusů. Od 80. let se postupně připojovali další země a začali razit investiční zlaté mince s nominálními hodnotami.

Starší ročníky zlaté mince Panda o velikosti 1 Oz (ale i ostatní velikosti) se zhodnocují více, než je růst ceny zlata za stejné období. Starší ročníky Pand jsou mezi investory a sběrateli ceněné.

 

Všechny zde uvedené investiční zlaté mince jsou celosvětově známé, likvidní, akceptovatelné a dotupné a patří v oblasti investičního zlata k celosvětovému standardu.

Mezi celosvětově známé investiční zlaté mince (osvobozené od DPH) se silným numismatickým potenciálem, které jsou mezi investory a sběrateli na celém světě ceněné, patří zlaté mince Lunární série, které vydává australská státní mincovna Perth Mint.

Hlavními znaky investičních mincí jsou

 1. Celosvětová likvidita. Výše uvedené klasické zlaté investiční mince jsou celosvětově známé, je jich jen 8. Jsou vyráběny renomovanými státními mincovnami, za jejich ryzost a pravost odpovídá nejen výrobce (mincovna), ale i emitující stát. Jsou oficiální měnou - platidlem daného emitujícího státu s nominální hodnotou, která je jen symbolická, ale právě díky této nominální hodnotě jsou tyto investiční zlaté mince oficiální měnou daného státu a nikdo jiný, tyto mince (měnu) nesmí vydávat. Pokud by tyto mince vyráběl někdo jiný než emitující stát, dopouštěl by se padělání měny.
 2. Celosvětová akceptace. Hlavním znakem investičního zlata je jeho likvidita, tedy jak snadno(s jakými transakčními náklady na kontrolu ryzosti, hmotnosti a pravosti při zpětném výkupu) a jak rychle lze přeměnit investiční zlato na „papírové“ „regionální“ peníze a to kdekoliv na světě. Už při nákupu je nutné si položit otázky: Jak snadno a rychle své investiční zlato prodám a to kdekoliv na světě a kolik pozornosti v budoucnu tímto prodejem vzbudím a to kdekoliv na světě?

  Odpověď je prostá: Velice rychle a snadno prodám na celém světě jen to zboží, které na celém světě každý dobře zná – má vysoký stupeň celosvětové známosti (likvidity a zpětné akceptace) a to z následujících důvodů:

  - Důvod snadného ověření a kontroly pravosti vykupovaného zboží
  - Důvod snadné další obchodovatelnosti vykupovaného zboží

  Vykupující u zboží, které dobře zná si provede zkoušku ryzosti, hmotnosti a pravosti velice rychle, tím že vykupované zboží srovná se zbožím, které zná - které má skladem. U zboží, které je známé se provede zkouška na základě zkušeností, změření rozměrů, hmotností, srovnání vzhledu a to s tím samým zbožím, které má každý na skladě. Odpadají tedy zkoušky na prubířském kameni a kyselinou, spektrometrem, ultrazvukem nebo rentgenem. U zboží které je velice dobře známé a díky vyjímečným vlastnostem zlata – jako je např. jeho vysoká hustota (vyšší hustotu mají jen daleko dražší a méně dostupné kovy: platina, iridium), je kontrola takového dobře známého zboží velice jednoduchá. Navíc investiční zlaté mince jsou tenké. Důvod snadné další obchodovatelnosti vykupovaného zboží. Další podmínkou celosvětové likvidity a akceptace u investičního zlata je jeho další obchodovatelnost. Za nejlepší cenu a to kdekoliv na světě je vykoupené takové zboží, které je v dané části světa opět známé, protože obchodník vykoupené zboží může hned nabídnout svým zákazníkům, kteří toto zboží také znají a proto akceptují.

  Důležitým rysem investičních zlatých mincí (platí obecně pro fyzické investiční zlato) je jejich vysoký stupeň celosvětové známosti, který zaručuje vysokou likviditu, akceptovatelnost, snadnou a rychlou obchodovatelnost. Takové investiční zlato je při prodeji a výkupu obchodováno co nejblíže burzovní ceně zlata a to kdekoliv a kdykoliv na světě a velice rychle. Pozn. Starší ročníky zlaté mince Panda začínají být a to ve všech velikostech mezi sběrateli ceněné a sběratelé (hlavbě z Asie) jsou ochotní za starší ročníky Pand zaplatit vysoký příplatek nad hodnotu zlata. Proto se nedoporučuje starší ročníky Pand prodávat, ale držet. Současně může v budoucnu platit, že dnes nakoupené aktuální ročníky Pand za aktuální cenu investičního zlata, se v budoucnu také mohou zhodnocovat více, než bude potenciální růst ceny zlata.

  Výše vyjmenované investiční zlaté mince tyto podmínky splňují dokonale a bez výhrad. Obchoduje se s nima po celém světě a díky tomu „neznají hranice“. Pokud si investor zvolí ve svém portfoliu všechny výše vyjmenované investiční mince, bude mít navíc ve svém portfoliu zastoupené investiční zlaté mince ze všech světadílů a tím se likvidita jeho portfolia zvýší.

 3. Ruce pryč od medailí nebo tzv. numismatických "regionálních" mincí
  "Regionální" numismatické mince nebo medaile nesplňují podmínku vysokého stupně celosvětové známosti – jsou známé jen mezi obyvatelstvem dané země a to ještě jen částečně.

  Na medailích chybí nominální hodnota – nejsou měnou (oficiálním platidlem) a proto je smí razit každý stát, firma nebo fyzická osoba s různými motivy. Jedná se o kus plechu, který se však může podobat i minci. Podle definice jsou investiční zlaté mince takové mince, které jsou (byly) zákonnými platidly v dané zemi a dle zákona o DPH jsou jen tyto osvobozeny od DPH. Jednoduché ale důležité pravidlo:

  Při nákupu investičního zlata se vždy zajímejte o výkupní cenu. Pokud výkupní ceny nejsou transparentně uváděny, potom se nejedná o likvidní zboží anebo je zboží předražené a proto nemůže být uvedena výkupní cena!

  Regionální „numismatické“ mince nebo medaile nejsou za hranicemi daného státu známé – při výkupu vznikají transakční náklady a zpětná obchodovatelnost dalším zákazníkům v cizí zemi není možná. Většinou výkup takových mincí a medailí v jiných zemích probíhá tak, že se musí zkontrolovat pravost, hmotnost a ryzost materiálu (v laboratoři), po kontrole je zboží vykoupeno jako zlomkové zlato - jde přímo na roztavení do pece a ne jako investiční zlato! A to bez ohledu na to, kolik certifikátů nebo puncovních značek taková mince nebo medaile obsahuje. V cizích zemích toto zboží nikdo nezná a proto:

  A) podléhá důkladné a časově zdlouhavé kontrole, kdy každý kontroluje u neznámého zboží ryzost, pravost a hmotnost kovu a ne pravost papíru (certifikátu) nebo neznámé puncovní značky!

  B) Zákazníci o neznámé regionální zlaté mince nebo medaile nemají zájem a toto zboží se zpravidla v neznámé zemi vykoupuje jen za tzv. zlomkovou cenu zlata.

  Položte si jednoduchou otázku: Kolik regionálních např. německých, francouzských nebo španělských mincí a medailí znáte? A kolik např. Němců, Francouzů nebo Španělů se zajímá např. o české regionální mince nebo medaile? A to se bavíme jen o části Evropy!

  U regionálních mincí je přírůstek ceny nad materiálovou hodnotu zbytečný, pokud mince nejsou známé za hranicemi daného státu, vykupují se v zahraničí za zlomkovou cenu zlata bez ohledu na balení, způsob provedení a přiložené certifikáty.

 4. Počty kusů

  Klasické investiční zlaté mince se vyrábějí v neomezených nákladech, na základě poptávky – důležité pravidlo celosvětové likvidity investičního zlata, tak aby plnilo podmínku vysokého stupně celosvětové známosti.

  V době ražby nemají numismatickou hodnotu a jsou prodávány co nejblíže burzovní ceně zlata. Pozn. na burze se obchoduje i s tzv.“papírovým zlatem“ pokud by se ale ukázalo, že „papírové zlato“ není dokonale pokryto fyzickým zlatem, burza by zastavila provoz a došlo by k enormnímu růstu ceny fyzického zlata, protože „papírovému“ by už nikdo nevěřil. Pro současné investory do fyzického zlata je existence burz, na kterých se obchoduje i s „papírovým“ zlatem obrovskou výhodou, protože velká část investorů se spokojí s vlastnictvím „papírového“ zlata. Z historie však víme, že všechny zlaté standardy – to znamená i zákonem garantovaná povinnost podložit „papírové zlato“ fyzickým zlatem se vždy porušila a i když platil zákonný zlatý standard, nakonec se vždy ukázalo, že se emitovalo více „papírů“ než kolik bylo fyzického zlata. Rada pro investory: Investujte jen do fyzického investičního zlata – dokud je čas.

 5. Cena investičních zlatých mincí. Investiční zlaté mince jsou výrobky raženými ze dvou stran. Vzhledem ke složitější, oboustranné ražbě a rýhovaným okrajům jsou prodávaný o něco dráž (cca 1%) než zlaté slitky, které jsou na výrobu daleko jednodušší
 1. Stále stejný vzhled investičních zlatých mincí v čase – důležité pravidlo vysokého stupně celosvětové známosti a tedy likvidity a akceptovatelnosti investičního zlata. Investiční zlaté mince se razí se stejnými motivy (motivy se nemění vůbec anebo se mění vhled motivů - viz blíže jednotlivé mince), velikostech a tvarech – splňují podmínku prostorové (ve všech částech světa) i mezigenerační (časové) známosti a tedy likvidity a akceptovatelnosti. Pozn. Naproti tomu u slitků je v průběhu času zachovávána jen hmotnost a ryzost, alejednotlivé slitky mohou během času měnit vzhled, velikost, tvar slitku (odlitek nebo výkovek), logo (pokud daného rafinéra koupí jiný výrobce nebo značka zanikne), způsob obalu (s kartičkou, bez kartičky, barva a velikost kartičky) atd... Platí přitom pravidlo, že mezi obyvateli jsou žádanější právě poslední vyrobené - moderní verze slitků. Ty dřívější verze slitku nemusí být mezigeneračně známé a tedy i tolik žádané, současně neznámé slitky z cizí země nemusí být mezi obyvatelstvem dané země také známé a akceptovatelné. Položte si otázku: Zda byste sami chtěli vlastnit např. korejský slitek (který vůbec neznáte) nebo investiční zlatou minci Maple Leaf? Výrobců slitků, kteří splňují „good delivery“ standard je cca 100 po celém světě.
 1. Investiční zlaté mince se časem mohou stát i sběratelským objektem. Investiční zlaté mince obsahují kromě nominální hodnoty i rok vydání a velice pěkné propracované oboustranné motivy. Z hlediska nominální hodnoty vyjímku tvoří Krugerrand, který nemá nominální hodnotu vyraženou, ale nominální hodnota je zakotvena v ústavě Jihoafrické republiky. Motivy mincí jsou stálé u některých mincí se mění dle ročníku zobrazení motivů. Investiční zlaté mince jsou propracovanými výrobky s konkrétním ročníkem vydání, i když se dnes razí v neomezených množstvích, pokud by z nějakého důvodu ražba těchto mincí skončila – bylo by jen otázkou času, kdy by tyto investiční zlaté mince získávaly na hodnotě i sběratelské, tak jak tomu bylo v minulosti vždy. Pozn. např. zlatý americký dvacetidolar „Double Eagle“ se dnes prodává mnohem dráž než je obsah zlatého kovu. Mince se razila mezi lety 1907 a 1933 s ryzostí 21,6 karátů a patří k nejrozšířenějším americkým mincím. V závislosti na ročníku vydání, vzhledu, stupni opotřebení se cena pohybuje od 2000,-USD po 2,5mil USD, – kterých je na celém světě jen devět. Během platnosti zlatého standardu v USA se jednalo o běžné „oběhové“ mince a tedy mince vykazují rozdílně opotřebení. Rozsah opotřebení určují na celém světě dvě speciální firmy, podle stupnice, která má 60 klasifikačních stupňů. Položte se otázku: Co byste chtělí na půdě najít - sto a více let staré mince nebo stejně staré zlaté slitky nebo pruty?
 1. Velikosti

  Investiční zlaté mince se vyrábějí v následujících velikostech v závisloti na typu mince:

  1/20 Oz, 1/10 Oz, ¼ Oz, ½ Oz, 1 Oz, 2 Oz, 5 Oz, 10 Oz, 1 kg, 10 kg, 100 kg, 1000 kg.

  Velikost vždy znamená hmotnost ryzího kovu. Např. mince o velikosti 1 Oz vždy obsahuje 31,1035 g ryzího zlata o ryzosti 999,9/1000 Au. Pokud je mince např. o velikosti 1 Oz a ryzosti 22 karátů – hmotnost ryzího zlata v této minci je 31,1035g Au a celková hmotnost mince je vyšší o hmotnost příměsí. Platí přitom následující vztah mezi cenou a velikostí a současně budoucí pozorností:

  Z investičního hlediska čím je mince větší, tím je lepší poměr gramové ceny. Z tohoto kritéria se doporučuje investovat do mincí o velikosti 1 Oz, u kterých je gramový poměr nejvýhodnější.

  Dva důvody – proč investovat do menších mincí:

  1. Důvod likvidity (nevzbudit pozornost v budoucnu v možné složitější době při prodeji a současně mít více možností prodat své investiční zlato):

   Z historie platí, že čím menší zboží v budoucnu (pokud nastane složité období a cena zlata bude růst současným nebo dokonce rychlejším tempem – viz. např. cena zlata o velikosti 1 Oz v Německu v listopadu v roce 1923 stála přes 86 bil. marek) budu prodávat, tím méně pozornosti prodejem vzbudím. A současně pokud mám více kusů, mám více možností při prodeji a více možností prodejů jak v prostoru(u jednotlivých obchodníku), tak v čase (své zlato si vždy mohu nechat na ještě horší časy). Z tohoto kritéria se doporučuje investovat i do malých mincích. Navíc pokud nastane panika na trhu (viz např. léto 2010 – bankrot Řecka a jeho záchrana) jako první z trhu zmizí malé mince (i slitky do hmotnosti 1 kg). A to ze dvou důvodů:
   - jsou cenově dostupné a jsou nakupovány i velkým počtem lidí, kteří do té doby o zlatě neslyšeli
   - mincovny (ale v případě slitků i rafinéři) se chovají tržně a pokud existuje obrovská poptávka, vyrábějí se jen větší kusy (v případě mincí od velikosti 1 Oz; v případě slitků od velikosti 1kg), protože větší kusy jsou nákladově na výrobu výhodnější. Nákladovost ve výrobě a v logistice je také důvodem, proč u menších mincí je gramová cena zlata méně výhodná. Spousta nákladů na výrobu, kontrolu, balení a logistiku vzniká a jsou stejné, ať již se jedná o výrobu mince o velikosti 1/10 Oz nebo 1 Oz.
  2. Důvod možného opětovného zavedení zlatého standardu v budoucnu:
   V době, kdy platil zlatý standard, se zlaté mince používali i jako oběživo. Pokud se by zavedl zlatý standard i v budoucnu – lze předpokládat, že investiční zlaté mince najdou uplatnění i ve funkci oběživa. I z tohoto důvodu se doporučuje vlastnit mince i v menších velikostech. Poměr malých a velkých mincí v investičním portfóliu záleží na preferencích každého investora, ale platí, že v žádném portfóliu by neměli chybět i malé mince – minimálně pro všechny případy.

   Viz také jednotlivé mince

 2. Příměsi – přidávají se např. proto, aby se zlepšili mechanické vlastnosti.

  Investiční zlaté mince se vyrábějí v následujících ryzostech:
  • 22 karátů neboli 916,16/1000 Au: Krugerrand, American Eagle, Britannia
   Příměsi tvoří měď a stříbro. Příměsi způsobují jiné zbarvení mincí – do červena. Důvod použití příměsí je zlepšení mechanických vlastností mince – zejména tvrdosti. Mince, které obsahují příměsi jsou tvrdší a v běžném používání se tak snadno neopotřebovávají. V době, kdy platil zlatý standard, se zlaté mince používaly i jako oběživo. Pokud se by zavedl zlatý standard i v budoucnu – lze předpokládat, že investiční zlaté mince najdou uplatnění i ve funkci oběživa. I z tohoto důvodu se doporučuje vlastnit mince, které mají vyšší tvrdost.
  • 24 karátů neboli 999,9/1000 Au: Maple Leaf, Australien Kangaroo, Philharmoniker, Buffalo, Panda.
   Mince, které obsahují příměsi mohou mít jiné zbarvení i pokud se jedná o jeden typ mincí – např. v závislosti na vlhkosti prostředí, ve kterém jsou mince s příměsi uchovávány. Z hlediska kontroly mincí je jednodušší kontrola u ryzích mincí než u mincí s příměsema.Poměr mincí s příměsi a bez příměsí v investičním portfóliu zalaží na preferencích každého investora.
  • Proof provedení

   Většina investičních zlatých mincí se vedle klasického investičního provedení vyrábí i v proof provedení. V provedení proof je povrch zlata vyleštěn, mince je dodávána v dřevěné etuji a je přiložen certifikát s pořadovým číslem mince. Zlaté mince v provedení proof se vydávají jen ve velmi omezených nákladech (počtech kusů). Jsou velice vzácné a mezi investory a sběrateli na celém světě velmi ceněné.

Jednotky ryzosti a hmotnosti

Tradiční a základní jednotkou hmotnosti pro obchodováni se vzácnými kovy je trojská unce, značí se Oz.

Tabulka převodů do metrického systému

Hmotnost

Přepočet

1 unce (oz)

31,1034807 gramů*

1 kilo

32,1507 Oz

12,5 kg (bankovní cihly)

400 Oz

1 tuna

32150 Oz

* v praxi se zaokrouhluje na 31,1035 gramů

V mezinárodním obchodě se vzácnými kovy se ryzost uvádí v tisícinách, v klenotnickém průmyslu v karátech.

Tabulka přepočtů

1 karát

41,67 tisícin

9 karátů

375,00 tisícin

14 karátů

583,33 tisícin

18 karátů

750,00 tisícin

22 karátů

916,67 tisícin

24 karátů

999,90 tisícin

Hustota, bod tání

Vzácný kov

Hustota

Bod tání

Zlato (Au)

19,32 g/cm3

1064°C

Stříbro (Ag)

10,50 g/cm3

962°C

Platina (Pt)

21,00 g/cm3

1769°C

Palladium (Pd)

12,02 g/cm3

1554°C

Rhodium (Rh)

12,41 g/cm3

1964°C

Iridium (Ir)

22,65 g/cm3

2446°C

Ruthenium (Ru)

12,45 g/cm3

2334°C

Investiční zlato a daně

Po vstupu ČR do Evropské unie byl novelizován i zákon o dani z přidané hodnoty (zák. 235/2004 Sb.), který nově definoval investiční zlato a osvobodil je od DPH:
"§ 92 Zvláštní režim pro investiční zlato.

(1) Investičním zlatem se rozumí

a) zlato ve tvaru uzančních slitků zpracovaných v certifikované afinerii, ve tvaru cihly, s vlastním číslem a s označením výrobce, ryzosti a hmotnosti, o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin,

b) zlaté mince, které

1. mají ryzost nejméně 900 tisícin,
2. byly vyraženy po roce 1800,
3. jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a
4. jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

(2) Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky seznam zlatých mincí, které splňují podmínky podle odstavce 1 písm. b).

(3) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozeno dodání investičního zlata v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu a jeho dovoz. Osvobození od daně se vztahuje i na

a) investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované zlato,
b) investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a swapy zakládající k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní nárok, nebo
c) termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů, které zahrnují převod vlastnického práva nebo právního nároku k investičnímu zlatu.

(4) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání investičního zlata, jeho pořízení z jiného členského státu nebo jeho dovozu.

(5) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, se může rozhodnout, že uplatní daň u dodání investičního zlata, které by bylo osvobozeno podle odstavce 3, jinému plátci nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě.

(6) U zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata podle odstavce 4, může být uplatněna daň, pokud plátce při dodání investičního zlata uplatnil daň podle odstavce 5.

(7) Plátce, který dodává investiční zlato osvobozené od daně, má nárok na odpočet daně v plné výši

a) při nakoupení investičního zlata, u něhož byla uplatněna daň podle odstavce 5,
b) při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zlata, které není investičním zlatem, a které následně plátce nebo jím zmocněná třetí osoba přemění na investiční zlato, nebo
c) při nakoupení služby, spočívající ve změně formy, hmotnosti nebo ryzosti zlata, včetně investičního zlata.

(8) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, má nárok na odpočet daně v plné výši při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zboží nebo služby, přímo související s výrobou investičního zlata nebo přeměnou zlata na investiční zlato.

Viz též i Směrnice Rady Evropské unie 98/80/ES z 12. října 1998

Všechny zlaté mince i slitky nabízené zde k prodeji splňují podmínky pro osvobození od DPH.

 

 

Australian Kangaroo - Nugget

 

 

Maple Leaf

 

 

Philharmoniker

 

 

China Panda

 

 

American Buffalo

 

..

  2010 © MAXMETAL s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Kontaktní údaje:
Email: maxmetal@maxmetal.cz,
Tel: +420 581 696 659
IČ: 28595599
DIČ: CZ28595599
 
 

Maxmetal s.r.o.

Investiční zlato a stříbro v Praze a na Moravě

Otevírací doba:
PO - PA: 8-16

telefon:: 604 821 006