Jaké nakoupit investiční zlato

Investiční zlato - kde a jak nakoupit zlato

Nakoupit zlato doprovází rozhodování, v jaké podobě je výhodnější nakoupit zlato? Je výhodnější nakoupit zlato v podobě zlatých mincí nebo zlatých slitků? Dnes nikdo nepochybuje, že je důležité nakoupit zlato. Je lepší nakoupit zlato jednorázově nebo nakoupit zlato častěji? Je výhodnější nakoupit zlaté mince větší nebo menší? Jaké zlaté mince nakoupit? Nakoupit zlaté mince celosvětově známé nebo jen regionální. Nebo je lepší nakoupit zlaté slitky? A jaké zlaté slitky nakoupit?

Na tyto a další otázky najdete odpověď v následujcím textu a na dalších stránkách firmy Maxmetal.

Někteří investoři raději nakupují zlaté mince než slitky nebo regionální zlaté mince. Celosvětově známé zlaté mince mohou být jistější a praktičtější. Ať už vycestujete kdekoli do světa, se svými Maple Leafy, Nugety, Pandami, Buffaly, Philharmoniky nebo Lunárními sériemi se neztratíte. Značek celosvětově akreditovaných výrobců slitků je cca 100 a celosvětově neznámých regionálních mincí je mnohem více. Na daném území neznámé značky zlatých slitků nebo regionálních zlatých mincí však nemusí být pro veřejnost nebo některé prodejce dostatečně známé nebo důvěryhodné. Nezmámé zlaté mince a zlaté slitky při zpětném výkupu mohou způsobit horší výkupní ceny v zemích, ve kterých tyto zlaté slitky nebo regionální zlaté mince nejsou známé a rozšířené.

Následující řádky Vám pomohou pochopit, proč může být výhodné nakoupit zlaté mince celosvětově obchodovatelné:

Osnova:

I.) V JAKÉ PODOBĚ LZE NAKOUPIT INVESTIČNÍ ZLATO?
II.) CO JE U INVESTIČNÍHO ZLATA DŮLEŽITÉ?
III.) JAKÉ LZE NAKOUPIT INVESTIČNÍ ZLATÉ MINCE?
A) Celosvětově známé zlaté mince
1.) Klasické investiční zlaté mince
B) Regionální zlaté mince a medaile
IV.) ZÁVĚR

V.) JAKÉ INVESTIČNÍ ZLATÉ SLITKY JSOU NEJZNÁMĚJŠÍ?
A) Zlaté cihly a zlaté slitky obchodované v tunách na nejznámějších světových asociacích a burzách
1) Asociace LBMA
2) Další nejvýznamější světové asociace a burzy
B) Slitky obchodované přes obchodníky s drahými kovy pro veřejnost
1) Transformace a zánik značek výrobců slitků
2) Loga a slitky na zakázku (firemní slitky a bankovní slitky)
3) Hmotnosti slitků
4) Čísla u zlatých slitků a certifikáty
5) Zlaté slitky kinebar
VI.) ZÁVĚR

I.) V JAKÉ PODOBĚ LZE NAKOUPIT INVESTIČNÍ ZLATO?

Nakoupit investiční zlato lze v podobě investičních zlatých mincí nebo v podobě investičních zlatých slitků.

II.) CO JE U INVESTIČNÍHO ZLATA DŮLEŽITÉ?

U investičního zlata je důležité stále stejný vzhled v průběhu času (mezigeneračně), celosvětová známost a díky tomu časově neomezená celosvětová akceptace a likvidita investičního zlata.

Při zpětném prodeji investičního zlata jsou tyto vlastnosti rozhodujícími znaky na opětovné uznání investičního zlata (ať již v podobě slitku nebo mince) jako investičního zlata a ne jako zlomkového zlata.

Měnící se vzhledy, tvary, balení zlatých slitků a ve světě neznámé motivy zlatých mincí a zlatých medailí neodpovídají filozofii investičního zlata.

III.) JAKÉ LZE NAKOUPIT ZLATÉ MINCE?

A) Celosvětově známé investiční zlaté mince:

1) Klasické investiční zlaté mince

B) Regionální zlaté mince nebo zlaté medaile – částečně známé na území daného státu – většinou mezi laickou skupinou investorů.

III.,A,1) Celosvětově známé klasickém investičním zlaté mince

Klasické investiční zlaté mince jsou celosvětově nejznámější, celosvětově uznávané a likvidní. Nakoupit zlaté mince, ale i i prodat zlaté mince lze u obchodníků s investičním zlatem a to po celém světě. Mezi klasické investiční zlaté mince patří:

Název minceZemě původuRyzost
Maple Leaf Kanada 999,9/1000 Au (24 karatů)
Australian Kangaroo – Nugget Austrálie 999,9/1000 Au (24 karatů)
Lunární série Austrálie 999,9/1000 Au (24 karatů)
Philharmoniker Rakousko 999,9/1000 Au (24 karatů)
Panda Čína 999,9/1000 Au (24 karatů)
Buffalo USA 999,9/1000 Au (24 karatů)
American Eagle USA 916,6/1000 Au (22 karátů)
Krugerrand Jihoafrická republika 916,6/1000 Au (22 karátů)
Britannie Velká Britanie 916,6/1000 Au (22 karátů)

 

Klasické investiční zlaté mince jsou oficiálními měnami, za jejich ryzost a hmotnost odpovídá nejen mincovna, ale i vláda, která danou měnu vydává. Zlaté mince jsou díky slabé tlouštce a velice kvalitní ražbě na výrobu podstatně náročnější a tím proti padělání lépe chráněné.

Klasické investiční zlaté mince obsahujínominální hodnoty (kromě Krugerrandu – u kterého je nominální hodnota zakotvena v ústavě Jihoafrické republiky), rok vydání a velice pěkné propracované oboustranné motivy. Motivy mincí jsou stálé u některých mincí se mění dle ročníku vhled motivů.

Klasické investiční zlaté mince jsou propracovanými výrobky s konkrétním ročníkem vydání, které jsou již desítky let celosvětově známé. I když se dnes razí v neomezených nákladech na základě v daném roce aktuální poptávky, pokud by z nějakého důvodu ražba těchto mincí skončila – bylo by jen otázkou času, kdy by tyto investiční zlaté mince získavaly na hodnotě i sběratelské, tak jak tomu bylo v minulosti vždy. Pozn. např. zlatý americký dvacetidolar „Double Eagle“ se dnes prodává mnohem dráž než je obsah zlatého kovu. V závisloti na ročníku vydání, vhledu, stupni opotřebení se cena pohybuje od 2000,-USD do necelých 8 mil USD, – kterých je na celém světě jen několik. Během platnosti zlatého standardu v USA se jednalo o běžné „oběhové“ mince a tedy mince vykazují rozdílně opotřebení. Rozsah opotřebení určují na celém světě dvě speciální firmy, podle stupnice, která má 60 klasifikačních stupňů.

Položte se otázku: Co byste chtělí na půdě po 50 letech najít - zlaté mince nebo zlaté slitky nebo pruty?

Zlaté mince jsou nákladnější na výrobu, ale mají větší výkupní ceny, takže prodejní a výkupní poměr u zlatých mincí a zlatých slitků je přibližně stejný. Zlaté mince jsou při pořízení cca o 1-2% dražší než zlaté slitky o stejné hmotnosti.

III.,B) Regionální mince nebo medaile

Při nákupu cena regionálních zlatých mincí a medailí vysoce převyšuje cenu zlata a to zdůvodů drahých nákladů na grafické zpracování neustále měnících se motivů regionálních mincí a vysokých nákladů na výrobu razících nástrojů. Tyto náklady se s každým novým motivem znovu opakují, ale tyto náklady je nutno rozpustit do nízkého poštu kusů, protože se mince prodávají jen regionálně. Dále je nutné v prodejní ceně regionálních mincí rozpustit i vysoké náklady na propagaci a reklamu.

Na světě jsou stovky regionálních mincoven a každá z nich vyrábí desítky až stovky mincí nebo medailí. Regionální mincovny jsou v podstatě v každém státě, ve větších zemích jich je několik.

Pozor ale na regionální mince nebo medaile – za hranicemi daného státu se většinou prodávají pouze za materiálovou cenu zlata – tedy za zlomkovou cenu zlata bez ohledu na provedení (investiční, proof) a balení. Mimo území daného státu nejsou známé, obchodníci v zahraničí je nemohou nabídnout svým zákazníkům jako investiční zlato – zákazníci v zahraničí je neznají a nemají o ně zájem. Obchodník, pokud se rozhodne vykoupit neznámé zlaté mince, musí je nechat v laboratoři zkontrolovat a takto zkontrolované mince pošle svému rafinérovi na roztavení. Proto za tyto mince nemůže být při výkupu mimo území daného státu nabídnuta větší cena, než materiálová cena zlata mínus další náklady na dopravu zlata, pojištění zlata, atd. Rafinér tyto mince přetaví a vyrobí z nich na daném území mezi obyvatelstvem známé a tedy akceptované slitky anebo polotovar na výrobů jiných zlatých mincí.

Zlaté madaile navíc nejsou ani z definice zákona investičním zlatem. Nemají vyraženou nominální hodnotu – nejsou a nebyly zákonými měnami. Nevztahuje se na ně osvobození od DPH. Při zpětném výkupu se prodávají za cenu zlomkového zlata. Zlaté medaile může vydávat jakákoli fyzická nebo právnícká osoba s jakýmkoliv motivem – je to kus plechu. Při nákupu cena medailí vysoce převyšuje cenu zlata a to zdůvodů drahých nákladů na grafické zpracování motivu medailí a vysokých nákladů na razící nástroje, nákladů na propagaci a reklamu. Tyto náklady je nutno rozpustit do velice nízkého poštu kusů.

Na daném území se tyto regionální zlaté mince a medaile prodávají ze strany mincoven nebo některých obchodníků jako investiční zlaté mince a to dokonce s vysokým příplatkem nad cenu investičního zlata. Pokud by ale nastala složitá situace a většina vlastníků těchto mincí nebo medailí by tyto regionální mince musela prodat – i obchodníci, kteří tyto zlaté mince prodali by neměli pro tyto vykoupené zlaté mince ve větším množství na daném území odbyt, museli by je nechat roztavit nebo prodat do zahraničí jako zlomkové zlato. Položte si otázku: Jaké např. řecké mince znáte? A pokud by Řecko zkrachovalo a všichni v Řecku by museli prodávat a málokdo by tam měl za co kupovat, jakou hodnotu by měli tyto mince v zahraničí? Pravděpodobně jen zlomkovou cenu = cena surového materiálu, z kterého se vyrábí investiční zlato mínus transakční náklady.

Položte si další jednoduché otázky: Kolik regionálních např. německých, francouzských nebo španělských mincí a medailí znáte? A kolik např. Němců, Francouzů nebo Španělů se zajímá např. o české regionální mince nebo medaile? A to se bavíme jen o části Evropy!

IV.) ZÁVĚR

Ruce pryč od regionálních mincí nebo medailí.
U regionálních mincí je přírůstek ceny nad materiálovou hodnotu zbytečný, pokud mince nejsou známé za hranicemi daného státu, vykupují se v zahraničí za zlomkovou cenu zlata bez ohledu na balení, způsob provedení a přiložené certifikáty

V.) JAKÉ INVESTIČNÍ ZLATÉ SLITKY JSOU NEJZNÁMĚJŠÍ?

U slitků (cihel) je potřeba rozlišit dva základní typy obchodování s fyzickými slitky (cihlami) – podle velikosti.

  • Obchody v tunách realizoané přes nejznámější světové asociace a burzy

  • Obchody realizoané přes obchodníky s drahými kovy

V.,A) Zlaté cihly a zlaté slitky obchodované v tunách na nejznámějších světových asociacích a burzách

Obchody v tunách se realizují přes burzy drahých kovů – v Evropě prostřednictvím londýnské asociace – LBMA. Účastníky obchodů jsou centrální banky, obchodní banky, státy a vlády, rafinérie, velcí institucionální investoři – zde se většinou obchoduje se zlatými cihly o váze 400 Oz.

Největší a světově nejznámější producenti zlatých slitků jsou uvedeni na seznamu londýnské asociace (LBMA). Splňují-li tito akreditovaní výrobci přísné kritéria (přísné výrobní potupy a kontrolní mechanismy při výrobě a kontrole, na které průběžně dohlíží LBMA), smí být jejich slitky označovány značkou „good delivery“.

U zlatých cihel (slitků), které byly vyrobeny rafinérem, kterému byl udělen „good delivery“ standard nikdo nezpochybňuje ryzost a hmotnost vyraženou na dané cihle (slitku). K cihlám o váze 400 Oz se nevydávají papírové certifikáty – zárukou je rafinér a jeho „good delivery“ standard.

Slitky, které nesou označení „good delivery“ jsou celosvětově akceptovány.

V.,A,1) Výrobců slitků, kteří splňují „good delivery“ standard uděleny LBMA je cca 60:

Austrálie Western Australian Mint trading as The Perth mint
Belgie Umicore SA Business Unit Precious Metals Refining
Brazilie AngloGold Ashanti Mineração Ltda
Umicore Brasil Ltda
Kanada Johnson Matthey Limited
Royal Canadian Mint
Xstrata Canada Corporation
Čína The Great Wall Gold and Silver Refinery of China
Inner Mongolia Qiankun Gold and Silver Refinery Share Company Limited
Jianxi Copper Company Limited
The Refinery of Shandong Gold Mining Co., Ltd..
Shandong Zhaojin Gold & Silver Refinery Co Ltd.
Zhongyuan Gold Smelter of Zhongjin Gold Corporation
Zijin Mining Group Co. Ltd.
Německo Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt A.G.
Aurubis AG
Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG
Hong Kong Heraeus Ltd Hong Kong
Metalor Technologies (hong Kong) Ltd
Indonésie Pt Aneka Tambang (Persero) Tbk
Itálie Chimet SpA
Japonsko Asahi Pretec Corp
Ishifuku Metal Industry Co., Ltd.
Japan Mint
JX Nippon Mining & Metals Co., Ltd.
Matsuda Sangyo Co. Ltd.
Mitsubishi Materials Corporation
Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd.
Sumitomo Metal Minig Co., Ltd.
Tanak Kikinzoku Kogyo K.K.
Tokuriki Honten co., Ltd.
Kazachstán Kazzinc Ltd.
Korea LS-Nikko Copper Inc
Kyrgyzská republika Kyrgyzaltyn JSC
Mexico Met-Mex Peñoles, S.A.
Nizozemí Schöne Edelmetaal
Filipíny Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines)
Rusko FSE Novosibirsk Refinery
JSC Ekaterinburg Non-Ferrous Metal Processing Plant
OJSC „The Gulidov Krasnoyarsk Non-Ferrous Metals Plant (OJSC Krastvetmet)
OJSC Kolyma Refinery – Khasyn
Moscow Special Aslloys Processing Plant – Moscow
Prioksky Plant of Non-Ferrous Metals – Kasimov
SOE Shyolkovsky Factory of Secondary Precious Metals
JSC Uralelectromed
Saudská Arábie L´azurde Company For Jewelry
Jižní Afrika Rand Refinery (Pty) Ltd
Španělsko SEMPSA Joyeria Plateria SA
Švédsko Boliden AB
Švýcarsko Argor-Heraeus SA
Cendres & Métaux SA
Metalor Technologies SA
PAMP SA
PX Précinox SA
Valcambi SA
Taiwan Solar Applied Materials Technology Corp.
Turecko Atasay Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret A.S.
Istanbul Gold Refinery
Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.S.
USA Johnson Matthey Inc
Metalor USA Refining Corporation
Uzbekistán Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC) – Almalyk
Former Melters & Assayers of Good Delivery Gold Bars

Zdroj dat: LBMA

V rámci LBMA existuje cca 132 značek, které zanikly, transformovaly se nebo změnili své logo. Např. značku Degussa koupil koncern Umicore a od té doby se slitky s logem Degussa nevyrábějí. Nebo např. od roku 1951 do 1986 existovala značka Argor SA, v roce 1986 se transformovala na Argor-Heraeus SA. Dále např. transformace značky PAMP v roce 2008. Atd...

V.,A,2) Kromě asociace LBMA existuje dalších 9 významných světových asociací a burz, na kterých se obchoduje se zlatými slitkami a cihlami různých výrobců, různých velikostí(hmotností) a ryzostí:

RegionAsociaceVelikost slitků, které jsou akceptovány pro obchody v asociacích *Ryzost *
Evropa LBMA London Bullion Market Association 400 oz 995+
Amerika COMEX New York Mercantile Exchange (NYMEX), COMEX Division 100 oz, 1000 g 995+
BM&F Brazilian Mercantile & Futures Exchange, São Paulo 1000 g, 250 g 999+
Střední Východ DMCC Dubai Multi Commodities Centre 100 g up to 1000 g 995+
  IGE Instanbul Gold Exchange 400 oz, 1000 g 995+
Indie MCX Multi commodity Exchange of India Ltd, Mumbai 1000 g, 100 g, 8 g 995
Dálný Východ TOCOM Tokyo Commodity Exchange 1000 g 999.9
SGE Shanghai Gold Exchange 1000 g, 3000 g, 100 g, 50 g 999.5+
999.9
SHFE Shanghai Futures Exchange 1000 g
3000 g
999.9
999.5, 999.9
CGSE The Chinese Gold & Silver Exchange Society, Hong Kong 5 tael
1000 g
400 oz
990
999.9
995+
  • 995+ a 999.5+ znamená minimální ryzost zlata a smí být v rozsahu do 999.9

  • Tolerance např. londýnské good delivery slitky musí mít hmotnost v rozsahu od 350 Oz (cca 10,9kg) do 430 Oz (13,4kg)

Všechny velikosti zlatých slitků vyráběné akreditovanými rafinéry nesou potom označení „good delivery“, protože akreditovaní výrobci splňují přísné kritéria. Většinou rafinéři, kteří jsou akreditování na LBMA jsou akreditováni i ostatními asociacemi, ale není to v žádném případě pravidlem a opačně to také neplatí (viz. např. hmotnosti teal, atd...)

Existuje cca 100 rafinérů, jejichž zlaté slitky (cihly) jsou akceptovány na jedné nebo více hlavních světových asociacích a nesou označení „good delivery“.

V.,B) Slitky obchodované přes obchodníky s drahými kovy pro veřejnost

Ostatní prodej zlatých slitků probíhá prostřednictvím obchodníků s investičním zlatem. Tyto obchody jsou potom realizovány zlatými slitkami o váze od 1g do 1kg.

Specifické rozdíly zlatých slitků podle zemí a jednotlivých výrobců mohou způsobit horší výkupní ceny v zemích, ve kterých tyto slitky nejsou známé a rozšířené.

Rozdíly u zlatých slitků od různých výrobců jsou ve velikostech (v Asii se používají slitky v jednotkách teal, v Evropě v gramech, v anglosaských zemích v uncích atd...), ve formách, rozměrech, vzhledech, způsobech balení a stupni známosti zlatých slitků ve světě.

Výrobci slitků (rafinéři) čas od času (aby zatraktivnili své produkty u zákazníků) obměňují vzhledy a způsoby balení svých slitků, přičemž ale zákazníci vždy upřednostňují při nákupu právě aktuální verze slitků – takové, které znají. Starší verze slitků se automaticky stávají méně známými a tedy méně žádanými. Na daném území neznámé značky u slitků anebo z časového hlediska neznámé slitky mohou způsobit horší ceny při zpětném výkupu. U zlatých slitků, které nejsou známé v dané zemi platí to samé jako u regionálních mincích.

V.B,1) Transformace a zánik značek výrobců slitků:

Spousta značek slitků dnes již neexistuje – v průběhu času dochází k transormaci společností a tím zanikají i celé značky slitků (např. Argor – dnes Argor-Heraeus nebo Degussa dnes Umicore, dále např. transformace značky PAMP v roce 2008. Atd...)

V.B,2) Loga a slitky na zakázku (firemní slitky, bankovní slitky)

Zlaté slitky lze koupit přímo s logem rafinéra, který je přímo akreditován na jedné z významných světových asociací a burz anebo lze koupit zlaté slitky vyrobené sice akreditovaným rafinérem, ale na zakázku pro různé firmy a banky. Takové zlaté slitky potom nesou logo banky nebo firmy, pro kterou byly slitky vyrobené. Každá firma si může nechat vyrobit libovolný počet zlatých slitků se svým logem. Takovéto firemní (bankovní) loga na slitcích a i samotné zlaté slitky ale nejsou celosvětově známé a žádané. Firmy a banky zanikají, mění se, tím se mění i loga a vzhledy a slitky se stávají neznámými. Bankovní a firemní slitky nejsou a nemohou být v seznamech světových asociací a burz. Při zpětném výkupu (prodeji) může se stát, že se prodávají jen za cenu zlomkového zlata (cena materiálu) a tyto zlaté slitky jdou rovnou na přetavení.

V.B,3)Hmotnosti slitků

Zlaté slitky do hmotnosti 100g (včetně) se dnes vyrábějí většinou jako výlisky. Zlaté slitky nad 100g (včetně) se vyrábějí jako odlitky. 100g zlaté slitky se dnes vyrábějí ve dvou verzích, jak výlisku, tak odlitku. Ještě před 10 lety se vyráběly jen ve verzi odlitku. Dříve i menší slitky než 100g se vyráběli ve verzi odlitků.

V.B,4) Čísla u zlatých slitků a certifikáty

Z čistě investičního hlediska nejsou důležitá. Při zpětném výkupu nikdo nezkoumá pravost vytištěných údajů na kuse papíru, ale samotný vykupovaný zlatý slitek. Samotné certifikáty neobsahují žádné bezpečnostní znaky. Cihly o velikosti 400 Oz jsou bez certifikátů. Slitky jsou číslovány hlavně pro potřeby samotné výroby u výrobce. Neexistuje databáze čísel k ověření pro zákazníky, navíc samoné čísla nejsou žádným bezpečnostním prvkem. Dříve (5-10 let zpět) se slitky nečíslovaly. Záleží na vyrobci, někteří akreditovaní výrobci nečíslují slitky dodnes. Paradox v českém zákoně o DPH – pokud slitek neobsahuje číslo nesplňuje jednu zákonou podmínku investičního zlata a není tedy investičním zlatem a měl by být prodáván včetně DPH.

Díky číslu a jednoduše vytištěnému certifikátu bez ochranných prvků, se ale slitky mezi obyvatelstvem (zákazníky) stávají lépe prodejnými než slitky bez čísel a bez certifikátů. Pokud mezi zákazníky o slitky bez certifikátu není zájem, vykupují se při zpětném výkupu za cenu materiálu – zlomkouvou cenu (viz dříve). Do budoucna (viz minulost) stejně ale může docházet k tomu, že v budoucnu budou zlaté slitky obměňovány i jejich certifikáty (např. o bezpečnostní prvky jakými jsou např. hologram, vodoznak, atd...) a právě takovéto slitky mohou být v budoucnu více žádanějšími, než dnes aktuální zlaté slitky. Viz. např. zlaté slitky kinebar.

V.B,5)Zlaté slitky kinebar

Pokud se chce zákazník jistit číslem a certifikátem, může si zvolit zlaté slitky kinebar, které podobně jako papírové bankovky obsahuji ochranný a bezpečnostní – v případě slitků je takovým prvkem „hologram“.

Zlaté slitky KinebarTM mají celosvětovou exklusivitu a jsou vyráběny koncernem Heraeus. Rafinerie Argor-Heraeus SA vyrábí zlaté slitky KinebarTM s vlastním logem nebo jako zakázkovou výrobu např. pro firmu Münze Östereich AG - s motivem slavného koně Lipicána, a další firmy, jako např. UBS – Union Bank of Switzerland a další... Argor – Heraeus SA vyvinul společně se švýcarskou firmou OVD Kinegram AG patentovanou metodu aplikace speciálního optického znaku – KinegramR přímo na zadní stranu povrchu zlatých rařených slitků – značených KinebarTM. Výsledný nádherný obrazový efekt kinegramu, skládající se z motivu a duhového spektra barev, vzniká pod měnícími se úhly zdroje osvětlení a jeho intenzity. KinegramR je unikátní patentovaná technologie firmy OVD Kinegram AG registrovaná pod obchodní značkou – KinegramR. Technologie KinagramR poskytuje zlatým slitkům KinebarTM krásný vzhled a současně slouží jako vysoce účinný ochranný a bezpečnostní prvek proti padělání bankovních zlatých slitků.

Zlaté slitky KinebarTM v různých velikostech jsou oblíbené jako pěkné a rozumné dárky k nejrůznějším příležitostem. Zlaté slitky KinabarTM jsou dodávány v zalisované průhledné plastové kartičce s certifikátem.

 

VI) ZÁVĚR

Při investování do zlatých slitků se doporučuje investovat do takových slitků, které jsou na daném území známé. Zlaté slitky kinebar podobně jako např. bankovky obsahují bezpečnostní prvek navíc – hologram, který je současně i okrasným prvkem a díky tomu se kinebary používají ve světě i jaké vhodné dárky. Holgram se nemění, je stále stejný a díky tomu jsou tyto slitky více ve světě více známé, než slitky bez hologramu.

 

Více informací o zlatých mincí zde

Více informací o zlatých slitcích zde

 

..

  2010 © MAXMETAL s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Kontaktní údaje:
Email: maxmetal@maxmetal.cz,
Tel: +420 581 696 659
IČ: 28595599
DIČ: CZ28595599
 
 

Maxmetal s.r.o.

Investiční zlato a stříbro v Praze a na Moravě

Otevírací doba:
PO - PA: 8-16

telefon:: 604 821 006